نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تیروئید نرمال در بارداری
به علت کم کاری تیروئید قرص میخورم، آزمایش دادم و نرمال شد. قرص رو ادامه بدم یا نه؟
کد: ۲۲۴۲۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


من در هفته یازدهم هستم، آزمایش تیروئیدم ۰.۲۹ بود. میخواستم بپرسم باید دارو بخورم؟
کد: ۲۲۲۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶