نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مراقبتهای بعد از iui
روش آی یو آی روشی بی درد است. اما به عنوان اولین روش درمانی توصیه نمی شود.
کد: ۲۲۲۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹