نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جفت سر راهی مارژینال
جفت در بارداری بسیار اهمیت دارد زیرا وظیفه اش اکسیژن رسانی و تغذیه رسانی جنین از طریق بند ناف است.
کد: ۲۲۳۱۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲