نی نی بان

برچسب ها
برچسب: چگونگی صحبت با نوزاد
زمانی که نوزاد گریه می کند او از این راه با دیگران ارتباط برقرار می کند و به آن ها می فهماند که گرسنه، درد یا احساس به خواب دارد و یا هم ترسیده است.
کد: ۲۲۷۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹


بسیاری از ما کودکان را پیش از رسیدن به یک سالگی از نظر قدرت درک و فهم و شروع آموزش بسیار ضعیف می‌ دانیم.
کد: ۲۲۷۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


در حقیقت بازی با نوزاد هفت ماهه نه تنها سبب رشد و پرورش هوش، خلاقیت و مهارت های نوزاد می شود، بله در تحکیم روابط عاطفی بین والدین و نوزاد اثر قابل توجهی خواهد داشت.
کد: ۲۲۶۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶