نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شربت گیاهی سرفه
شربت گیاهی پدی کاف از داروهای خلط آور و ضدسرفه در کودکان است که تنفس درکودک را بهبود بخشیده و التهاب مجاری تنفسی را کاهش میدهد.
کد: ۲۲۷۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱