نی نی بان

برچسب ها
برچسب: در آغوش گرفتن نوزاد
بهترین کار این است که والدین در نگهداری از کودک ابتدا مدیریت درست داشته باشند و وظایف را بین خودشان تقسیم کنند.
کد: ۲۱۷۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴


دلبستگی به این معناست که کودک از نظر روحی، روانی و عاطفی به والد خود که اغلب مادر است، نیاز دارد.
کد: ۲۱۶۹۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


نوزادان از همان لحظه اولی که به دنیا می آیند به مراقبت و توجه از طرف مادر و پدر نیاز دارند.
کد: ۲۱۶۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


نگاهی به کودک در آغوشم انداختم و با خود گفتم این بچه ای بود که من ۹ ماه او را در درونم داشتم؟
کد: ۲۱۵۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


بیش از دو سوم افراد ترجیح می‌دهند نوزادان را با دست چپ بغل بگیرند.
کد: ۲۱۳۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


تقریبا از هر ده خانم باردار، یکی از آنها دچار درجاتی از افسردگی در هنگام بارداری و به خصوص پس از زایمان می گردد.
کد: ۲۱۰۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


نوزاد از چند ماهگی مادر و پدرش را می شناسد؟ این سوال بیشتر والدین است.
کد: ۲۱۰۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


این یک افسانه است که شما می‌توانید نوزادتان را لوس کنید و یا با بغل کردن و حمل کردن او باعث شوید او به شما وابسته بماند. همیشه پاسخ فرزندتان را با عشق بدهید و توجه کنید که او بداند برایتان مهم است و می‌تواند به شما وابسته باشد.
کد: ۹۷۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


در برخی از مادر‌ها، ترس از اینکه فرزند‌شان دچار اتفاق بدی شود یا صدمه‌ای ببیند، منشا این نگرانی است. این مادر‌ها حتی به همسرشان هم در این مورد اعتماد ندارند و گمان می‌کنند که او با بغل کردن نوزاد به شکلی نادرست، به فرزندشان آسیب می‌زند.
کد: ۴۱۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰