نی نی بان

برچسب ها
برچسب: انتقال انگل
بیماری مقاربتی که از شخصی به شخص دیگر در طی تماس دستگاه دستگاه تولید مثلی یک شریک جنسی به دستگاه تولید مثلی دیگری منتقل می شود.
کد: ۱۶۳۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۷


یکی از حیواناتی که به وفور در کشور دیده می‌شود و به راحتی در محیط زندگی ما رفت و آمد می‌کند، گربه است.
کد: ۱۰۴۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


یکی از حیواناتی که به وفور در کشور دیده می‌شود و به راحتی در محیط زندگی ما رفت و آمد می‌کند، گربه است. این حیوان از مهم‌ترین منابع انتقال انگل به انسان است.
کد: ۵۴۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰