نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تغییر نام
بطری، ویلا، سماور، شناور، چرت، نخواسته، هکتار، خرکچی، حقیر، فلفلی و زیغ، بخشی‌ از نام‌ و نام‌خانوادگی‌هایی عجیب و غریب است که در چند ماه گذشته در استان تهران تغییر کرده است.
کد: ۵۱۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۰


انتخاب نام فرزند يكي از حقوقي است كه كودك نسبت به پدر و مادر دارد. با اين حال در اين راه پدر و مادر تنها نيستند.
کد: ۴۶۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۰