نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته چهل بارداری
در هفته چهلم بارداری هستم و درد زایمانم شروع نشده است.
کد: ۲۱۱۱۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


آیا میتوانم جنین را تا آخر هفته 40 بارداری نگه دارم؟
کد: ۲۰۵۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


بهترین هفته برای سزارین هفته چندم است؟
کد: ۱۹۹۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴


آیا موعد زایمان شما گذشته است ولی هنوز خبری از زایمان نیست، در واقع گذر از هفتۀ چهلم، واقعا بر بارداری و زایمان شما تاثیر ‌گذار است.
کد: ۱۴۲۴۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱


هفته چهل بارداری م و بچه دومم است. هنوز دردهام شروع نشده. چکار کنم؟
کد: ۱۲۴۸۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


می شه توصیه های کلی و مفید برای ماه آخر بارداری بگید.
کد: ۱۰۶۷۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷


این روزها قطعا قلبتان بیشتر از همیشه می تپد و هیجانتان هم خیلی زیاد شده است. بهترین کار این است که آرامشتان را حفظ کنید.
کد: ۴۴۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲