نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته سی و نهم
زمانی که سی‌ و نه هفته باردار هستید، بدن شما برای اولین وعده غذایی کودک آماده‌ سازی نهایی را انجام می‌دهد.
کد: ۲۱۵۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


جنین در هفته ۳۹ بارداری, به اندازه ی یک هندوانه ی کوچک است.
کد: ۱۵۶۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷


می شه توصیه های کلی و مفید برای ماه آخر بارداری بگید.
کد: ۱۰۶۷۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷


قصدم برای زایمان سزارین است. می خواستم 17 شهریور زایمانم باشد.
کد: ۶۴۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۴


آنچه مادر و جنین در 8 هفته پایان بارداری تجربه می کنند.
کد: ۶۲۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶


درست است این سی و نه هفته هم شما مادر بوده اید اما فقط یک هفته دیگر باقی مانده تا یک مادر واقعی شوید.
کد: ۴۴۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲