نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین سی و هفت هفته
چشمتان را ببنیدید و تصور کنید که سه هفته دیگر است. شما از ماشین پیاده می شوید. نوزادتان را به آغوش گرفته اید. بوی اسفند و گل و شیرینی همه خانه را گرفته است.
کد: ۴۴۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲