نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته 32
با حساب اولین روز آخرین پریودم 32 هفته و 5 روز دارم. اما سونوگرافی چیز دیگری نشان می دهد!
کد: ۷۹۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

زمان انجام اولین مرحله سونوگرافی غربالگری، چه زمانی است؟
کد: ۷۲۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

خیلی سنگین شده اید؟ وزنتان بالا رفته و عصبی هستید؟ همه این سختی ها می گذرد. فقط چند هفته تا دیدار شما با نوزادتان باقی مانده است. یک استرس همراه با هیجان همه وجودتان را فرا گرفته است.
کد: ۴۴۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲