نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در هفته 31
ماه هشتم بارداری ماه سرنوشت سازی است در این ماه سرعت رشد جنین به بالاترین حد خود رسیده و گاهی احساس تشنگی و خستگی در شما ایجاد می شود.
کد: ۲۰۲۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


چیکار کنم که وزن بچم بالا بره و طبیعی بشه؟
کد: ۹۷۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹


این هفته جنین از روزهای قبل بزرگتر و کاملتر است. سرش را هم به راحتی به راست و چپ می چرخاند و چه خبری بهتر از این؟
کد: ۴۴۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲