نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین سی و یک هفته
این هفته جنین از روزهای قبل بزرگتر و کاملتر است. سرش را هم به راحتی به راست و چپ می چرخاند و چه خبری بهتر از این؟
کد: ۴۴۰۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲