نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در هفته 29
وضعیت جنین در هفته بیست و نه بارداری چگونه است؟ آن ها چه تغییراتی در این هفته از بارداری می کنند؟
کد: ۱۲۸۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


باید چیکار کنم البته من در 29 هفته هستم و جنینم به حالت عرضی است؟
کد: ۱۰۹۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


در این هفته باید توانایی حس حرکات جنین را بیشتر از همیشه داشته باشید و حواستان هم باشد که چه حرکاتی انجام می دهد چون خیلی مهم است.
کد: ۴۳۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲