نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته بیست و هشتم
رحم شما تا بالای ناف منبسط شده است. در این ماه با بزرگ و قوی شدن کودک ممکن است دچار درسرهایی شوید.
کد: ۱۵۷۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴


یکی از شگفتیهای دوران جنینی زمانی است که نوزاد شما این توانایی را پیدا می کند تا برای اولین بار صداهای بلند و ناگهانی را بشنود.
کد: ۹۱۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


باورتان می شود انگار همین دیروز بود که متوجه شدید حامله هستید ، حالا هفت ماه گذشته است. جنین هم در بهترین وضعیت خود قرار دارد. چشمانش را باز می کند، مژه هم دارد.
کد: ۴۳۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲