نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته بیست و پنج
در هفته25 بارداریم هستم دردهایی مثل تیر کشیدن در ناحیه دو پهلوم و دور ناف و زیرشکمم که به صورت لحظه ای هستن دارم.
کد: ۱۶۰۲۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


در اینجا به تحولاتی که طی هفته بیست و پنج م بارداری برای تان رخ می دهد می پردازیم.
کد: ۱۴۴۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


شما قهرمان و نقش اول این دوره از زندگی تان هستید. این هفته ها که تمام شد، این هفته هم تمام می شود. بهتر است روی روزهای باقی مانده تمرکز کنید.
کد: ۴۳۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲