نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در هفته 24
در هفته های 35 تا 36 بارداری به دلیل کاهش مایع که اطراف جنین را احاطه کرده است ممکن است حرکت جنین کاهش یابد.
کد: ۹۵۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳


شب ها جنینم ضربه های زیادی به پهلوهایم می زند و حس می کنم در حال خفه شدن است.
کد: ۶۶۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


جنین این روزها بیشتر از همیشه با خودش درگیر است. روز به روز بزرگتر می شود و بنابراین فضای کمتری برای جولان دادن دارد.
کد: ۴۳۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲