نی نی بان

برچسب ها
برچسب: 9 ماهگی نوزاد
از اواخر هفت ماهگی به کمک مبل و وسایل براحتی راه می رفت و از اوایل نه ماهگی شروع به راه رفتن کرد.
کد: ۸۴۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳


می خواهم بدانم وضعیت ملاج نوزاد در ماههای مختلف زندگی اش به چه شکل است؟
کد: ۷۱۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲


می خواهم به پسرم آب میوه های طبیعی بدهم. مشکلی ندارد؟
کد: ۶۸۱۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۶