نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته بیست و سه
مهم ترین فاکتور در تعیین نوع زایمان وضعیت قرار گرفتن جنین است.
کد: ۶۱۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۴


چیزی نمانده شش ماهتان تمام شود. همه روزها و هفته های سخت و پر استرس را پشت سر گذاشته اید .
کد: ۴۳۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲