نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در هفته بیست و سوم
با عبور از هفته بیست و سوم هر لحظه ممکن است جنین متولد شده و شما زایمان زودرس را تجربه کنید
کد: ۱۱۲۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


چیزی نمانده شش ماهتان تمام شود. همه روزها و هفته های سخت و پر استرس را پشت سر گذاشته اید .
کد: ۴۳۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲