نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کودک هشت ماهه
چنانچه سر کودکمان زیاد عرق می کند، چه کنیم؟
کد: ۷۵۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


برنامه ریزی شیردهی به کودک برای مادران شاغل باید طوری باشد که حتی المقدور کودک بیشترین استفاده را از شیر مادر داشته باشد.
کد: ۷۵۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


اگر درخواب حرکات های ظریفی انجام می دهد یا صدایی از خود در می آورد جای نگرانی نیست.
کد: ۶۳۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴


او توجه بیشتری به اشیا دارد، دلش می‌خواد جهان هر شیء را کشف کند.
کد: ۴۳۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰