نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته نوزده بارداری
هفته 19 بارداریم، میزان tsh من 0.62 است و دکتر گفته تیروئید دارم و وزن اضافه نکردم.
کد: ۲۲۰۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵


هفته نوزدهم بارداری، صبر شما امتحان می شود. در این هفته جنین با گاه و بیگاه لگدپرانی میکند و مثل اینکه به قول معروف سر شوخی را با شما باز کرده است.
کد: ۲۱۵۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


در هفته 19 بارداری هستم و دکتر اکو قلب جنین نوشته است.
کد: ۲۰۸۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


هفته ۱۹ بارداری هستم گاهی زیر نافم سفت می شود.
کد: ۲۰۰۸۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


هفته نوزده بارداری هستم و تپش قلب جنین ۱۶۳ هست.
کد: ۱۹۹۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


در هفته 19 از بارداری، جنین با چه تغییراتی مواجه می شود؟
کد: ۱۰۵۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


این هفته، هفته لگد پرانی است. یعنی حسابی برای خودش جولان می دهد. هر زمانی که دلش بخواهد سر شوخی را باز می کند. ملاحظه هم نمی کند که صبح است یا نصفه شب.
کد: ۴۳۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲