نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته هجده بارداری
اکوی قلب جنین را در هفته هجدهم بارداری تفسیر کنید.
کد: ۲۱۸۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


من در هفته 18 بارداری هستم و کلیه های جنین ورم دارد.
کد: ۲۱۶۷۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


من در هفته 18 بارداری هستم و ترشحات سبز دارم.
کد: ۲۱۶۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹


در هفته 26 بارداری سونوگرافی انجام شد و حباب معده جنین دیده نشد.
کد: ۲۱۶۲۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


من در هفته 18 بارداری هستم و سونوگرافی انجام دادم.
کد: ۲۱۵۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴


من در هفته 18 بارداری هستم و در سر جنین کیست وجود دارد.
کد: ۲۱۴۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


خانمم الان 18 هفته است که بارداره آیا مسافرت مانعی ندارد؟
کد: ۲۰۰۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


اگر کیست ۵ م.م در سر جنین باشد در ۱۸ هفتگی مشکلی دارد؟
کد: ۲۰۰۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


هفته ۱۸ بارداری هستم دکتر برایم قرص زینک تجویز کردند.
کد: ۲۰۰۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸


در هفته هجدهم از بارداری جنین چه تغییراتی می کند و با چه خصوصیاتی همراه می شود اندازه و وزن آن به چه صورت باید باشد ؟
کد: ۱۰۵۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


باورتان می شود شما حالا چهار ماه و دو هفته را پشت سرگذاشته اید. چشم روی هم بگذارید سه ماهه دوم بارداری هم تمام می شود.
کد: ۴۳۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲