نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در هفته پانزدهم
ممکن است از همین حالا متوجه چند کیلو اضافه وزن خود شده باشید.
کد: ۱۵۷۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶


از این هفته تغییرات بدن مادر بیشتر می شود. درست است شاید دیگر از آن تهوعها خبری نباشد اما ممکن است تغییراتی در تنفس پیدا کنید.
کد: ۴۳۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲