نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته 11 ام بارداری
جنین در هفته یازدهم به اندازه یک انجیر شده است و در این زمان کاملا شبیه بچه انسان است.
کد: ۹۶۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


او لگد زدن را شروع کرده، اما اگر حس نکردید خیلی نگران نشوید هنوز وقت زیادی برای حس کردن این حرکات دارید.
کد: ۴۳۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲