نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در هفته 8
هنوز خبری از حس کردن حرکت جنین نیست. ولی خبر خوشحال کننده این است که رشد جنین ادامه دارد و انگشتهایش در حال شکل گیری است.
کد: ۴۳۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲