نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین هشت هفته
من در 8 هفته جنینم سقط شد بدون قرص و کورتاژ.
کد: ۲۰۵۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰


هنوز خبری از حس کردن حرکت جنین نیست. ولی خبر خوشحال کننده این است که رشد جنین ادامه دارد و انگشتهایش در حال شکل گیری است.
کد: ۴۳۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲