نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در هفته هشتم
قلب جنین از هفته ششم گاهاً و از هفته هفتم قطعاً باید با سونوگرافی واژینال دیده می شود.
کد: ۱۰۱۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱


هنوز خبری از حس کردن حرکت جنین نیست. ولی خبر خوشحال کننده این است که رشد جنین ادامه دارد و انگشتهایش در حال شکل گیری است.
کد: ۴۳۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲