نی نی بان

برچسب ها
برچسب: 6 سالگی
نه در خانواده خودم و نه در خانواده همسرم کسی که نوک زبانی و یا اینکه سر حرفی گیر داشته باشد نداریم، اما متاسفانه دخترم حرف (س) و (ز) را نمی تواند درست ادا کند
کد: ۸۱۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


تلاش کنید تا بتوانید تعادلی را میان این که فرزندتان بزرگ شده ولی همچنان یک کودک محسوب می‌شود، پیدا کنید. به او اختیارات بیشتری برای انتخاب کردن بدهید، اجازه دهید لباس‌هایی را که دوست دارد بپوشد اما به او متذکر شوید که هنوز به اندازه کافی برای کنترل کارهایش بزرگ نشده است و همچنان در حال یادگیری است.
کد: ۴۳۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۴