نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ماه چهار
من ماه چهار بارداری هستم. موهام شپش گرفته بود بدون مطالعه به تمام موهام حشره کش زدم تا نیم ساعت بعد شستم.
کد: ۱۳۰۱۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷


او مدام در حال گسترش حواس خود است. او همان حسی را دارد که کاشفان جهان برای اولین بار قاره‌های مختلف را روی زمین کشف کردند. بهتر است از این ماه کمک کنید تا اکتشافات بیشتر داشته باشد.
کد: ۴۳۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰