نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کیسه زرد
می خواستم بدونم کیسه زرد جنین دقیقا چه زمانی تشکیل می شود؟
کد: ۱۴۹۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱


ولی من نگرانم که آیا برای جنینم زیان داره یا نه؟
کد: ۱۳۲۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


ساک و کیسه زرد م تشکیل شده ولی قلب جنین واضح نبود.
کد: ۱۰۵۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲


حالا شما در هفته چهارم هستید. هفته ای که در جمع بهترین هفته های زندگی جا خوش می کند.
کد: ۴۳۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲