نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته چهار
من سابقه بارداری مول دارم و در هفته 4 سونوگرافی انجام دادم.
کد: ۲۱۷۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵


من سونوگرافی انجام دادم و کیسه زرده مشاهده نشد.
کد: ۲۱۶۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


حالا شما در هفته چهار م هستید. هفته ای که در جمع بهترین هفته های زندگی جا خوش می کند.
کد: ۴۳۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲