نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جنین در هفته دوم
هفته اول که پر از شگفتی و هیجان بود گذشت. حالا در هفته دوم هستید. هنوز هیچ چیز به طور قطعی مشخص نیست.
کد: ۴۳۹۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲