نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کهنه نخی
چون پوست کودک بسیار حساس است، حداقل در نخستین ماه‌های تولد از کهنه‌های نخی استفاده کنید و در ماه‌های بعد به‌جای آن می‌توانید پوشک به‌کار ببرید.
کد: ۱۱۷۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹


اینکه چگونه کودک خود را پوشک می کنید، می تواند میزان کثیفی ناشی از آن را کم کند.
کد: ۹۵۳۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴


شاید از خود سوال کنید که تا چه وقت باید از کهنه نخی استفاده کرد. چون پوست کودک بسیار حساس است، حداقل در نخستین ماه‌های تولد از کهنه‌های نخی استفاده کنید.
کد: ۵۰۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸