نی نی بان

برچسب ها
برچسب: محاسبه زمان زایمان طبیعی
برای بیشتر زنانی که دوره پریود متوسط و منظم دارند، روز لقاح دو هفته بعد از اولین روز در آخرین پریود خواهد بود.
کد: ۱۰۶۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


با این سونوگرافی شما حدود 20 -21 بهمن اولین هفته بارداریتان شروع شده است.
کد: ۶۰۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۲