نی نی بان

برچسب ها
برچسب: لکه بینی به جای پریود
اردیبهشت ماه اقدام به بارداری کردم، کمردرد، دل درد و درد پستان دارم.
کد: ۲۲۲۶۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


سه ماهه پریود نشدم، در عوض لکه بینی قهوه ای رنگ دارم که نزدیک دو هفته است قطع نشده.
کد: ۲۲۱۸۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴


این سری پریودیم چند روز عقب افتاد، البته منظم نبود ولی از پریشب تا حالا لکه یاخونریزی قهوه ای رنگ خفیف دارم.
کد: ۲۲۱۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


من روز پریودم لکه بینی داشتم و فکر کردم پریود میشم، ولی الان بعد از سه روز هنوز پریود نشدم.
کد: ۲۲۰۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


ماه پیش وقت تخمک گذاریم، به صورت مرتب نزدیکی داشتیم و این ماه به جای پریود، لکه بینی زیادی داشتم.
کد: ۲۱۹۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶


دکتر برام از روز ۱۴ پریود مدروکسی پروژسترون نوشته. فقط لک بینی قهوه ای داشتم.
کد: ۲۱۹۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷


تقریبا قاعدگیم ۱۱ روز عقب افتاده و بجز اون نزدیک یک هفته هست که لکه بینی دارم.
کد: ۲۱۹۲۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


ماه قبل به جای پریود لکه بینی خیلی کم داشتم که رنگ تیره ای داشت، همون موقعم رابطه داشتم.
کد: ۲۱۹۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶


من 18 سالمه، پنجم این ماه رابطه داشتم ولی هیچی داخل نریخته، بیست و پنجم باید پریود میشدم.
کد: ۲۱۸۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱


من تنبلی تخمدان دارم و دچار سوزش زیر شکم شدم.
کد: ۲۱۷۰۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


من نزدیک پریودم لکه بینی دارم و هنوز کامل پریود نشدم.
کد: ۲۱۲۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


من سیکل 28 روزه دارم ولی 6 روز آخرش لک های قهواه ای دیدم. چرا؟
کد: ۱۱۸۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۹


روز بیستم تیر اقدام به بارداری کردم،روز پنجم و ششم مرداد لکه قهوه ای دیدم ممکنه باردار باشم؟
کد: ۶۱۷۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵