نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ترشح سبز واژن
دخترم دو ساله است و ترشح سبز دارد.
کد: ۲۱۴۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


تقریبا از همه طیف های مختلف رنگی در ترشحات بانوان وجود دارد، برخی از آن ها نرمال هستند، اما برخی نرمال نیستند.
کد: ۲۰۶۶۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴


ترشح سبز زیاد به همراه درد لگن دارم دارو را ادامه بدهم؟
کد: ۲۰۲۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


حدود یکسال هست که دچار ترشح شدید به رنگ خلط مایل به سبز شدم.
کد: ۶۱۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵