نی نی بان

برچسب ها
برچسب: انقباضات رحم در دوران بارداری
دو سه روزی هست که سمت راست شکمم زیر سینه ام درد می کند. علت چیست؟
کد: ۸۸۵۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹


من هفته سوم بارداری هستم انقباضات شدید و دردناکی را تجربه میکنم
کد: ۸۶۲۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۱


در قسمت ناف احساس درد دارم و نافم به طرف داخل کشیده می شود.
کد: ۸۵۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹


درد شدیدی در ناحیه کمر دارم آیا طبیعی است؟
کد: ۸۱۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹


توصیه می کنم در اولین فرصت برای تست NST (اندازه گیری حرکات جنین) و اکوی قلب جنین اقدام کنید و نتیجه را به متخصص خود نشان دهید.
کد: ۷۵۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳


در هفته 34 بارداری هستم و شکم سفت شده و زیر شکمم در هنگام راه رفتن درد می کند.
کد: ۶۴۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


من هفته سوم بارداری هستم انقباضات شدید و دردناکی را تجربه میکنم
کد: ۶۱۹۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹