نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تست بی بی چک
پریودم تاخیر دارد و حالت خواب آلودگی دارم.
کد: ۲۱۲۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


بعد از پریود اقدام به بارداری کردم ولی نتیجه نگرفتم.
کد: ۲۱۲۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


پریودم تاخیر داشت و آزمایش بتا دادم.
کد: ۲۱۲۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


من پریود نشدم و تست بی بی چک انجام دادم.
کد: ۲۱۲۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


بسیاری از تست حاملگی خانگی دقیقا از اولین روز قطع شدن پریودی یا حتی قبل از آن دقیق هستند.
کد: ۲۱۲۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


پریودم تاخیر دارد و بی بی چکم منفی شد.
کد: ۲۱۲۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


من رابطه داشتم و قرص اووسیز مصرف کردم.
کد: ۲۱۲۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


من پریود نشدم و بی بی چکم مثبت شد.
کد: ۲۱۱۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


اقدام به بارداری کردم و نتیجه آزمایشم منفی بود.
کد: ۲۱۱۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


من از تست بی بی چک استفاده کردم و خط کمرنگ افتاد.
کد: ۲۱۱۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


من از تست بی بی چک استفاده کردم و دو خط مشخص شد.
کد: ۲۱۱۷۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


من رابطه سطحی داشتم و با استفاده از کاندوم جلوگیری کردیم.
کد: ۲۱۱۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


پریودم تاخیر دارد چه زمانی باید آزمایش بارداری بدهم؟
کد: ۲۱۱۳۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


من از موعد پریودم گذشته است و از تست بی بی چک استفاده کردم.
کد: ۲۱۱۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


من رابطه داشتم و روش جلوگیری کاندوم بود.
کد: ۲۱۱۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


من از بی بی چک استفاده کردم و هاله کمرنگ افتاد.
کد: ۲۱۱۱۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


من رابطه داشتم و از بی بی چک استفاده کردم.
کد: ۲۱۱۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


بی بی چک چند روز قبل از پریود جواب میدهد؟
کد: ۲۱۱۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


من با همسرم رابطه داشتم و شکمم بزرگ شده است.
کد: ۲۱۱۱۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


من لکه بینی و کمر درد دارم و بی بی چکم منفی شد.
کد: ۲۱۰۵۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰