نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بزرگ شدن غده لنفاوی
یک غده در سمت راست گلوی کودک 2 ساله ام وجود دارد. این غده چیست؟
کد: ۶۲۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲