نی نی بان

برچسب ها
برچسب: غلت زدن در خواب
شب ها بدون آنکه متوجه شوم غلت می زنم و رو شکم می خوابم. آیا جنینم آسیب می بیند؟
کد: ۱۰۱۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸


اگر ناف، دور گردن بچه تاب بخوره توی سونو مشخص می شود؟
کد: ۸۲۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


کودکی یک ساله دارم که شب ها وقتی خواب است خیلی غلت می زند.
کد: ۶۶۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴


از این سن بارداری به بعد سعی کنید که موقع خواب رعایت بیشتری داشته باشید و نیم لم به پهلو دراز بکشید و دور و برتان بالش های نرم قرار دهید و طاقباز نخوابید.
کد: ۶۳۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶