نی نی بان

برچسب ها
برچسب: گردن گرفتن کودک 2 ماهه
پسر من 9 ماهه است و ولی نمی تواند به طور کامل بنشیند و هنگام نشستن کمرش از وسط خم می شود.
کد: ۶۳۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱