نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کمد بودن حرکت اسپرم
باید به اورولوژیست مراجعه داشته باشند تا وضعیت شان از نزدیک بررسی شود و بعد بر اساس شرایطی که دارند برای شان دارو تجویز شود.
کد: ۶۴۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۴