نی نی بان

برچسب ها
برچسب: طرز خوابیدن نوزاد
نوزاد تازه متولد شده به دلیل موقعیتهای نادرست خواب می تواند مستعد "سندروم مرگ ناگهانی نوزاد" شود.
کد: ۲۱۵۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


سالیان متمادی است که والدین تمایل دارند نوزادان را در وضعیت خواب روی شکم قرار دهند.
کد: ۲۱۱۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


سندروم سر صاف به وضعیتی گفته می‌شود که جمجمه از پشت سر یا از سمت راست یا چپ دچار نابرابری و ناصافی شود.
کد: ۱۹۹۹۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵


در جدیدترین پژوهش های که در خصوص خطرات خواباندن نوزادان رو شکم صورت گرفته است.
کد: ۱۵۳۶۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴


اگر نوزاد شما خمیازه می کشد به این معنی است که زمان استراحت او فرا رسیده.
کد: ۱۳۹۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵


نوزادم را به هر شکلی که می خوابانمش،‌ نمی خوابد. چکار کنم؟
کد: ۱۰۲۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


والدین باید در سنین نوزادی که نمی‌تواند خودش جابجا شود هر از گاهی سر او را جابجا کنند و به سمت دیگر بچرخانند.
کد: ۸۹۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


نوزاد 7 ماه ام از بدو تولد سرش به صورت کشیده است و تا کنون خوب نشده. چیکار باید بکنم تا خوب شود؟
کد: ۷۹۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱


طرز خوابیدن شیرخوار در شکل گیری جمجمه تاثیر دارد؟
کد: ۷۸۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۱


همه به من می گویند پشت سر نوزادت صاف شده است. الان نوزادم پنج ماهه است و من واقعا نمی دانم چه کنم؟
کد: ۶۵۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۶