نی نی بان

برچسب ها
برچسب: خوابیدن نوزاد روی شکم
در این حالت، نوزادتان را روی شکم قرار می‎دهید تا درحالی‎که خودتان نیز بر او نظارت دارید، بازی کند.
کد: ۱۱۴۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱


هنوز علت دقیق مرگ ناگهانی یک نوزاد یا خردسال به علت SIDS مشخص نشده است.
کد: ۱۰۹۴۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳


ترشح ناگهانی مایعات در معده هر نوزادی وجود دارد. اگر این مایعات تولید شده به نای نوزاد شما برسد، موجب خفگی و بسته شدن راه های تنفسی او خواهد شد.
کد: ۱۰۹۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸


همیشه باید به خاطر داشته باشیم که برای آموختن یک مهارت، باید یک بازه زمانی را در نظر بگیریم.
کد: ۱۰۷۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


میشه نوزادم که سه ماهشه رو بعد از شیر خوردن به شکم گذاشت؟
کد: ۹۷۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


نوزادم در شب چندبار با گریه بیدار می شود و شیر می خورد. یعنی شیر خودم کافی نیست؟
کد: ۶۶۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۶