نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جراح و متخصص زنان و زایمان
من عکس رنگی رحم گرفتم آیا جوابش مشکلی دارد؟
کد: ۲۱۴۵۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


من در قسمت کشاله رانم احساس نبض میکنم.
کد: ۲۱۴۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰


همسرم بیوپسی بیضه انجام داده است.
کد: ۲۱۴۲۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من قصد بارداری دارم و سونوگرافی انجام دادم.
کد: ۲۱۴۲۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


آیا در زمان بارداری پریود میشویم؟
کد: ۲۱۴۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من سابقه سقط جنین دارم و زیر شکمم درد میکند.
کد: ۲۱۴۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من با نامزدم رابطه داشتم و نگران بارداری هستم.
کد: ۲۱۴۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من سر درد دارم و چشم هایم قرمز میشود.
کد: ۲۱۴۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


نتیجه تست پاپ اسمیر من چگونه است؟
کد: ۲۱۴۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من بعد از پریود آزمایش بتا انجام دادم.
کد: ۲۱۴۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من پریود نشدم و پستانم درد میکند.
کد: ۲۱۴۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


طرز استفاده از قرص سایتوتک چگونه است؟
کد: ۲۱۴۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من قصد بارداری دارم و احساس گرسنگی میکنم.
کد: ۲۱۴۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من رابطه داشتم و هنوز پریود نشدم.
کد: ۲۱۴۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من در زمان تخمک گذاری رابطه داشتم و دچار لکه بینی روشن شدم.
کد: ۲۱۴۰۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


از تقویم چینی برای دختردار شدن چگونه باید استفاده کنم؟
کد: ۲۱۴۰۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


من با نامزدم رابطه داشتم و پریودش عقب افتاده است.
کد: ۲۱۳۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵


من با نامزدم رابطه داشتم آیا مصرف قرص ضروریه؟
کد: ۲۱۳۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


من رابطه داشتم و اسپرم وارد واژنم شده است.
کد: ۲۱۳۶۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


من در دوران عقد باردار شدم و میخواهم سقط کنم.
کد: ۲۱۳۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸