نی نی بان

برچسب ها
برچسب: پرورش کودک مستقل
روحیه استقلال طلبی در کودکان فرصت های مناسبی را در اختیار آن ها قرار می دهد تا بتوانند توانایی های خود را راحت تر کشف کنند.
کد: ۲۱۶۳۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


کودکان مهارت تصمیم گیری را در خانواده کسب می‌کنند و خانواده بر این فرایند تأثیر می‌گذارد. این فرایند با تولد آغاز می‌شود.
کد: ۱۹۷۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۶


قدری تحمل کنید و فرصت تجربه به او بدهید تا او هم از خامی در بیاید و برای زندگی مشتقل در همه زمینه ها آماده شود.
کد: ۶۸۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲


استفاده از مهد برای همه بچه ها بدون در نظر گرفتن اینکه کسی در منزل برای مراقبت از آن‌ها وجود دارد یا خیر، ضروری است و به اجتماعی شدن و مستقل شدن کودک کمک می‌کند.
کد: ۶۷۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷