نی نی بان

برچسب ها
برچسب: فولیکول ضعیف
آمپول بتامتازون برای شخصی که باردار نمی شود، چه کاری انجام می دهد؟
کد: ۹۹۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۳


فولیکول ضعیف داشتم و دکتر برایم دوفاستون تجویز کرد. فولیکول تا 22 بالغ شد اما باردار نشدم.
کد: ۶۷۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷