نی نی بان

برچسب ها
برچسب: رابطه والدین با فرزندان
یک زوج اگر بخواهند بچه دار شوند باید به معیارها و ملاک های خودشان برای والد شدن توجه کنند.
کد: ۲۰۸۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


کم نیستند پدر و مادرهایی که شبها از فکر و خیال اینکه شاید در آینده فرزندشان نتوان فرصتهای تحصیلی مناسبی داشته باشد.
کد: ۸۷۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


همه به شما هشدار می دهند که زندگی شما وقتی بچه دار می شوید تغییر می کند.
کد: ۶۸۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۸


یک پدر مقتدر و قوی خودش بهترین الگو برای فرزندش است.
کد: ۶۸۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۸


از درون به فرزندانتان القا شده است که پدر و مادر به آن ها توجهی ندارند.
کد: ۶۸۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳